Äntligen kan vi nu erbjuda en avancerad kurs för er som vill ta seglarintyg 3 i samarbete med Sailcharter i Lomma, http://sailcharter.se. Kursen är för dig som redan tagit Seglarintyg 1 samt 2 och vill fördjupa dina seglarkunskaper ytterligare. I enhetlighet med NFB:s kriterier kommer vi att gå genom moment såsom fördjupad seglingsteori, fördjupad säkerhet, planering inför seglatser och segling längre ut från kust. Tillåter vädret det kommer vi även att testa på att segla då mörkret fallit. En mycket trevlig och uppskattad utbildning där eleverna får en uppfattning om allvaret och planeringen som behövs vid längre seglingar.

Som kursbåt används Sailcharters Bavaria 47. Kursen hålls under en helg och vi utgår från Lomma. Vi möts upp på morgonen för en första genomgång och seglar sedan över till danska sidan för lunchpaus. Sedan fortsätter vi att segla under eftermiddagen för att slutligen övernatta i båten.

På söndagen fortsätter vi att träna på det olika momenten för att slutligen segla tillbaka till Lomma.

I kursavgiften ingår 2 luncher, 1 middag, 1 frukost samt lättare förtäring samt fika under dagarna. Även sängkläder finns att låna.

Pris: 3500kr

För bokning, se fliken boka.