Våra kurser

Utbildningarna består av tre – fyra personer per kurs. Sammanlagt läggs 15 timmar för kursens fullbordan. Tiderna är flexibla men vanligast är mån-fre 17-20 eller helger, lör-sön 8-16. Under sommarens semesterveckor finns möjligheten att boka dagskurser. Kurstiderna är vanligtvis 9-12 eller 8-14. Alla typer av kurser går att specialanpassa efter behov.

OBS! Åldersgräns: 16 år.

Nybörjarkurs

Du lär dig segla båten i alla väder, enkelt sjövett och tränar på nödvändiga manövreringar. Du kommer även kunna vitala knopar samt båtens alla delar. Kursen är till största del praktiskt, men består till viss del av teoretiska under genomgångar. Fullgjord kurs ger möjlighet att examinera seglarintyg 1 enligt nämnden för båtlivsutbildning.

Pris: 2750:-

Fortsättningskurs

För dig som fullföljt en nybörjarkurs eller känner att du har grundläggande seglarkunskaper. Fortsättningskursen fördjupar din förståelse för segling och du får lära dig mer avancerad seglingsteori, utökad båthantering samt båtens trimfunktioner. Du kommer dessutom få mer kunskap vad gäller sjövett och enkel navigering. Fullgjord kurs ger möjlighet att examinera seglarintyg 2 enligt nämnden för båtlivsutbildning.

Pris: 2750:-

Avancerad kurs

I samarbete med Sailcharter i Lomma, http://sailcharter.se, erbjuder nu vi nu en avancerad kurs. Kursen är för dig som redan tagit Seglarintyg 1 samt 2 och vill fördjupa dina seglarkunskaper ytterligare. I enhetlighet med NFB:s kriterier kommer vi att gå genom moment såsom fördjupad seglingsteori, fördjupad säkerhet, planering inför seglatser och segling längre ut från kust. Tillåter vädret det kommer vi även att testa på att segla då mörkret fallit.

Som kursbåt används Sailcharters Bavaria 47. Kursen hålls under en helg och vi utgår från Lomma. Vi möts upp på morgonen för en första genomgång och seglar sedan över till danska sidan för lunchpaus. Sedan fortsätter vi att segla under eftermiddagen för att slutligen övernatta i båten. Vi är tillbaka på söndag kväll i Lomma. All mat och sängplats i båten ingår i kurspriset.

Pris: 3500:-

Intyg

På Malmö Seglarskola är vi auktoriserade provhörsförättare av NFB, som jobbar för ett säkrare båtliv i Sverige. För att läsa mer om NFB och de olika intygen se här.

Seglarintyg

Seglarintyg 1

Intyget kan tilldelas den som genomfört en nybörjarkurs hos Malmö Seglarskola.

Seglarintyg 2

Intyget kan tilldelas den som har seglarintyg 1. Intyget fås genom fortsättningskursen hos Malmö Seglarskola.

Seglarintyg 3

Intyget kan tilldelas den som har seglarintyg 2. En mycket trevlig och uppskattad utbildning där eleverna får en uppfattning om allvaret och planeringen som behövs vid längre seglingar. Vanligtvis startar vi på en lördag förmiddag för att segla över sundet till Danmark där vi sedan övernattar. Dagen efter seglar vi hela dagen för att sedan bege oss hemåt.

Teoretiska Intyg

Förarintyg

Förarintyget för fritidsbåt kan ges till den som visar sig ha teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, i första hand i dagsljus och goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Undervisningen är teoretisk och kräver till viss del hemstudier.

Kustskepparintyg

Kustskepparintyg är ett intyg att du har teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt. Kustskepparinyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd över 12 meter i  kombination med bredd om 4 meter eller mer.