Våra kurser

Utbildningarna består av tre – fyra personer per kurs. Sammanlagt läggs 15 timmar för kursens fullbordan. Tiderna är flexibla men vanligast är måndag -torsdag eftermiddagar eller helger lördag-söndag 9-17, för exakta tider hänvisar vi till bokningssidan. Under sommarens semesterveckor finns fler kursalternativ. Alla typer av kurser går att specialanpassa efter era önskemål.

OBS! Åldersgräns: 16 år.

Nybörjarkurs

Du lär dig segla båten i alla väder, enkelt sjövett och tränar på nödvändiga manövreringar. Du kommer även kunna vitala knopar samt båtens alla delar. Kursen är till största del praktiskt, men består till viss del av teoretiska under genomgångar. Fullgjord kurs ger möjlighet att examinera seglarintyg 1 enligt Nämnden för båtlivsutbildning.

Pris: 3195:-

Fortsättningskurs

För dig som fullföljt en nybörjarkurs eller känner att du har grundläggande seglarkunskaper. Fortsättningskursen fördjupar din förståelse för segling och du får lära dig mer avancerad seglingsteori, utökad båthantering samt båtens trimfunktioner. Du kommer dessutom få mer kunskap vad gäller sjövett och enkel navigering. Fullgjord kurs ger möjlighet att examinera seglarintyg 2 enligt Nämnden för båtlivsutbildning.

Pris: 3195:-

Intyg

På Malmö Seglarskola är vi auktoriserade provhörsförättare av Nämnden för båtlivsutbilding (NFB), som jobbar för ett säkrare båtliv i Sverige. För att läsa mer om NFB och de olika intygen se här.

Seglarintyg

Seglarintyg 1

Intyget kan tilldelas den som genomfört en nybörjarkurs hos Malmö Seglarskola.

Seglarintyg 2

Intyget kan tilldelas den som har seglarintyg 1. Intyget fås genom fortsättningskursen hos Malmö Seglarskola.

Seglarintyg 3

Intyget kan tilldelas den som har seglarintyg 2. En mycket trevlig och uppskattad utbildning där eleverna får en uppfattning om allvaret och planeringen som behövs vid längre seglingar. Vanligtvis startar vi på en lördag förmiddag för att segla över sundet till Danmark där vi sedan övernattar. Dagen efter seglar vi hela dagen för att sedan bege oss hemåt.

Teoretiska Intyg

Förarintyg

Förarintyget för fritidsbåt kan ges till den som visar sig ha teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, i första hand i dagsljus och goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Undervisningen är teoretisk och kräver till viss del hemstudier.

Kustskepparintyg

Kustskepparintyg är ett intyg att du har teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt. Kustskepparinyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd över 12 meter i  kombination med bredd om 4 meter eller mer.