Bokningsvillkor Malmö Seglarskola

Dessa villkor gäller vid bokning av kurser hos Malmö Seglarskola AB. Vid frågor eller funderingar angående villkoren tveka inte att ta kontakt med oss.

Bokningsbekräftelse

Du får en bekräftelse via mail direkt då du gjort din bokning. En faktura samt mer information kommer sedan på mail innom en vecka.

Ångerrätt

Fram tills 14 dagar innan kursstart har du rätt att ångra bokningen och få hela kursbeloppet tillbakabetalt. Efter detta debiteras hela kursavgiften.

Betalning

Betalning sker via faktura med 15 dagars förfallotid räknat från den dagen då fakturan mailas ut.

Inställd kurs

Vid händelser som gör att vi inte kan genomföra kursen som planerat har vi rätt att ställa in kursen. I alla fall där vi ställer in en kurs erbjuder vi antingen ett nytt kurstillfälle eller att betala tillbaka kursavgift motsvarande den del som återstår av kursen.

Sjukdom

Vid plötslig sjukdom eller annan oförutsedd händelse under kursen vilket leder till att deltagaren inte kan fullfölja kursen ersätter vi deltagaren mot uppvisat giltigt läkarintyg.